Criterii de internare si externare

a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicală continua;
c) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
d) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105, 113 şi 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
e) alte situatii bine justificate.

Planificarea internarilor pacientilor cu afectiuni cronice

Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumita afectiune stabilita la camera de garda, prin urgenta. sau in ambulatoriu, dupa consultatie este admis in sectia cu paturi. Nu fac obiectul acestei informari urgentele medico-chirurgicale.
Pacientul care nu prezinta urgente medico-chirurgicale, dar care necesita spitalizare, se poate interna in sectiile/ compartimentele din cadrul Spitalul Orasenesc Hateg, prin programare. La nivelul fiecarei sectii/compartiment/cabinet din cadrul spitalul exista un registru programare la internare a pacientilor cronici.

Medicii Sefi / coordonatori de sectie / compartiment stabilesc in functie de numarul de paturi si de dinamica internarilor/externarilor pacientilor care reprezinta urgente medico-chirurgicale numarul de bolnavi care pot fi internati pe zi ,prin programare.
Se tine cont de faptul ca fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura un numar de paturi libere intre 5 si 10% din numarul total de paturi din sectia respectiva pentru urgente. Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile medicale oferite prin internarea programata:

 • starea clinica a pacientului;
 • distanta dintre locuinta si spital;
 • existenta sau nu a apartinatorilor.

Programarea se poate realiza:
a) telefonic - prin centrala telefonica a spitalului, se stabileste legatura telefonica a pacientului cu rmedicul de pe sectia pentru care are bilet de internare. Medicul respectiv il programeaza cu data,ora, diagnostic prezumtiv; toate acestea se noteaza in registrul special conceput, din sectia respectiva. De asemenea se trec in registru si date de contact,cand este posibil.
b) medicul curant programeaza pacientul dupa consultatia de specialitate din ambulatoriu, notand aceste date in registru.

Pacientul este rugat sa ia legatura telefonic cu medicul la care este programat cu o zi anterior datei stabilita pentru internare, pentru a verifica daca exista pat disponibil iar in situatiile in care datorita numarului mare de internari de urgenta nu sunt paturi libere pe sectia respectiva, medicul va stabili ,de comun acord cu pacientul ,o alta data pentru programare.

Medicii curanti din sectiile/compartimentele unde se efectueaza internarea, in functie de locurile disponibile, semneaza, parafeaza si dateaza biletul de internare.

Pacientul se prezinta la internare conform programarii, prezentand urmatoarele acte:

 • biletul de trimitere;
 • biletul de internare;
 • cardul de sanatate;
 • dovada calitatii de asigurat;
 • CI, BI, Pasaport;
 • certificat de nastere.

In cazul in care pacientul nu este asigurat/nu poate face dovada calitatii de asigurat, va completa declaratia ,in scris,prin care se obliga sa achite cheltuielile atrase de spitalizarea sa.

Externare pacient

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte.

In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:

 • Biletul de externare
 • Scrisoarea medicala
 • Concediu medical (la cerere)
 • Bilet trimitere , in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.
 • In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulate se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta