Documente necesare

Acte necesare pentru internare

 • Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate
 • Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • Adeverinta CNAS pentru coasigurati
 • Cupon pensie (pentru pensionari,persoane cu handicap)
 • Adeverinta elev/student – curs zi;
 • Buletin identitate;
 • Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;

Pacienti straini

Documentele pe baza carora se acorda asistenta medicala cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:

 • copie xerox dupa pasaport/act de identitate
 • copie xerox card european de asigurari de sanatate (acesta poate fi înlocuit si cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

In cazul în care persoanele în cauza nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetateni straini dar care au drept de sedere în România au aceleasi drepturi ca orice cetatean român, respectiv acordarea asistentei medicale se va face pe baza dovezii calitatii de asigurat eliberata de catre Casa de Asigurari de Sanatate.