Categorii de pacienti ce depasesc nivelul spitalului 

Spitalul Orasenesc Hateg nu poate trata pacienti din urmatoarele categorii : Oncologie, Hematologie, Nefrologie, Dializa

Drepturile pacienților

În conformitate cu Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Dreptul la confidentialitate
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
 • Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament
 • care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se excepteaza de la prevederile legale cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Obligațiile pacienților

Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si sa respecte recomandarile medicale si tratamentul;
 • să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical;
 • să respecte regulile de igienă personală zilnic;
 • să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare;
 • să completeze, daca doresc, „Chestionarul de opinie al pacientului”, pe care l-au primit in momentul internarii, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale;
 • să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă importanţă;
 • în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala;
 • să se prezinte la internare cu medicatia aferenta bolilor cronice de care sufera si este deja diagnosticat, medicatie eliberata pe reteta de medicii de familie, sau specialisti
 • să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;
 • să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie;
 • să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 • să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură;
 • să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite informaţii doar personalului calificat;
 • fumatul este strict interzis, bolnavii vor fi externaţi;
 • să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită;
 • atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu stricteţe curăţenia şi liniştea;
 • să pastreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură);
 • să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului;
 • să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;
 • să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi;
 • în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului; pentru reclamatii scrise exita cutii speciale de colectare pe fiecare etaj;
 • în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicala si copii după documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate.

In cazul in care aceste obligatii sunt incalcate ,pacientul va fi externat (indiferent de starea de sanatate si stadiul bolii) asumandu-si CONSECINTELE SI RISCURILE medicale ulterioare.

Instrucțiuni

Criterii de internare in spital

a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicală continua;
c) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
d) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105, 113 şi 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
e) alte situatii bine justificate.

Planificarea internarilor pacientilor cu afectiuni cronice

Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumita afectiune stabilita la camera de garda, prin urgenta. sau in ambulatoriu, dupa consultatie este admis in sectia cu paturi. Nu fac obiectul acestei informari urgentele medico-chirurgicale.
Pacientul care nu prezinta urgente medico-chirurgicale, dar care necesita spitalizare, se poate interna in sectiile/ compartimentele din cadrul Spitalul Orasenesc Hateg, prin programare. La nivelul fiecarei sectii/compartiment/cabinet din cadrul spitalul exista un registru programare la internare a pacientilor cronici.

Medicii Sefi / coordonatori de sectie / compartiment stabilesc in functie de numarul de paturi si de dinamica internarilor/externarilor pacientilor care reprezinta urgente medico-chirurgicale numarul de bolnavi care pot fi internati pe zi ,prin programare.
Se tine cont de faptul ca fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura un numar de paturi libere intre 5 si 10% din numarul total de paturi din sectia respectiva pentru urgente. Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile medicale oferite prin internarea programata:

 • starea clinica a pacientului;
 • distanta dintre locuinta si spital;
 • existenta sau nu a apartinatorilor.

Programarea se poate realiza:
a) telefonic - prin centrala telefonica a spitalului, se stabileste legatura telefonica a pacientului cu rmedicul de pe sectia pentru care are bilet de internare. Medicul respectiv il programeaza cu data,ora, diagnostic prezumtiv; toate acestea se noteaza in registrul special conceput, din sectia respectiva. De asemenea se trec in registru si date de contact,cand este posibil.
b) medicul curant programeaza pacientul dupa consultatia de specialitate din ambulatoriu, notand aceste date in registru.

Pacientul este rugat sa ia legatura telefonic cu medicul la care este programat cu o zi anterior datei stabilita pentru internare, pentru a verifica daca exista pat disponibil iar in situatiile in care datorita numarului mare de internari de urgenta nu sunt paturi libere pe sectia respectiva, medicul va stabili ,de comun acord cu pacientul ,o alta data pentru programare.

Medicii curanti din sectiile/compartimentele unde se efectueaza internarea, in functie de locurile disponibile, semneaza, parafeaza si dateaza biletul de internare.

Pacientul se prezinta la internare conform programarii, prezentand urmatoarele acte:

 • biletul de trimitere;
 • biletul de internare;
 • cardul de sanatate;
 • dovada calitatii de asigurat;
 • CI, BI, Pasaport;
 • certificat de nastere.

In cazul in care pacientul nu este asigurat/nu poate face dovada calitatii de asigurat, va completa declaratia ,in scris,prin care se obliga sa achite cheltuielile atrase de spitalizarea sa.

Externare pacient

Medicul curant ia decizia externarii si o anunta pacientului cu 24 de ore inainte.

In acelasi timp se redacteaza documentele necesare externarii:

 • Biletul de externare
 • Scrisoarea medicala
 • Concediu medical (la cerere)
 • Bilet trimitere , in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat.
 • In situatia in care se impune transportul pacientului cu ambulate se intocmeste cererea de transport, avizata de catre Directorul Medical, catre Serviciul de Ambulanta

Documente necesare

Acte necesare pentru internare

 • Bilet trimitere de la medicul de familie;
 • Bilet de internare de la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate
 • Adeverinta de la locul de munca cu nr. zile C.M/12 luni;
 • O.P. CNAS pe luna precedenta;
 • Adeverinta CNAS pentru coasigurati
 • Cupon pensie (pentru pensionari,persoane cu handicap)
 • Adeverinta elev/student – curs zi;
 • Buletin identitate;
 • Copiii pana la varsta de 16 ani nu au nevoie de adeverinte scoala;

Pacienti straini

Documentele pe baza carora se acorda asistenta medicala cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:

 • copie xerox dupa pasaport/act de identitate
 • copie xerox card european de asigurari de sanatate (acesta poate fi înlocuit si cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

In cazul în care persoanele în cauza nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetateni straini dar care au drept de sedere în România au aceleasi drepturi ca orice cetatean român, respectiv acordarea asistentei medicale se va face pe baza dovezii calitatii de asigurat eliberata de catre Casa de Asigurari de Sanatate.