Servicii oferite

SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI

(1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi a medicilor din unităţile de asistenţă medico- socială care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemo- epidemic care necesită izolare şi tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105,113 şi 114 din Codul penal, precum şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.


(2) Aceste servicii constau în:

 • Consultaţii
 • Investigaţii
 • Stabilirea diagnosticului
 • Tratamente medicale şi/sau chirurgicale
 • Îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă

Seviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative.


Spitalul Orasenesc Hateg asigura urmatoarele servicii medicale:

 • Spitalizare continua - 140 paturi;
 • Spitalizare de zi - 5 paturi;
 • Consultatii medicale prin Ambulatoriu de specialitate;
 • Investigatii paraclinice de laborator si imagistica medicala;
 • Servicii medicale preventive si curative prin Programe Nationale de Sanatate.

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:

 • urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii;
 • alte situatii bine justificate de catre medical care face internarea si avizate de medical sef de sectie.

Pentru internarile de zi este obligatorie dovedirea calitatii de asigurat
Internarile de zi nu pot fi urgenta (sunt internari pentru stabilire de diagnostic)

Categorii de pacienti ce depasesc nivelul spitalului

Spitalul Orasenesc Hateg nu poate trata pacienti din urmatoarele categorii : Oncologie, Hematologie, Nefrologie, Dializa

Patologii tratate in Ambulatoriu Spital Hațeg

Patologii tratate în Spitalul Orășenesc Hațeg